O krásných duších ve škaredých tělech

Soutěž o 2 hodiny ve studiu s Boženou a Lucií Vondráčkovou a návštěva ateliéru, kde se aktuálně probíhá natáčení seriálu.

Chcete strávit čas ve studiu s Boženou a Luckou? Pak stačí:

👉 podpořit projekt nákupem minimálně nálepky s Boženou na www.hithit.com/hovnays

👉 jako přispěvatel uvést své jméno a do poznámky napsat „fandím Boženě“ 

👉 těšit se na seriál 😉

Jak se zúčastnit soutěže?

1) Soutěže se mohou zúčastnit přispěvatelé, kteří podpoří projekt Hovnays na www.hithit.com/hovnays nákupem minimálně nálepky v hodnotě 333Kč. Přispěvatel může přispět dle vlastního uvážení i více.

2) Jako přispěvatel soutěžící uvede své jméno a do poznámky napíše „Fandím Boženě“.

Kdo vyhraje?

1) Projekt podpoř na www.hithit.com/hovnays  nejpozději do 9. 4. 2021 – 23:59h.

2) 10. 4. 2021 oznámíme na FB profilu Hovnays 1 výherce, který bude vylosován generátorem náhodných čísel.

Co můžeš vyhrát?

2 hodiny ve studiu strávené s Boženou a Lucií Vondráčkovou. Do studia můžeš přijít Ty a 4 členové Tvé rodiny. Studio i ateliér se nachází v Břeclavi. /více podrobností dle individuální dohody/.

Obecná pravidla soutěže na facebookové a instagramové stránce Hovnays

I. Obecná ustanovení

1) Organizátorem soutěže je společnost CE 42 s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 76836 (dále jen „Hovnays“). "Soutěží" se rozumí jednotlivá marketingová kampaň Hovnays vyhlašovaná na oficiálním facebookovém profilu www.facebook.com/hovnays a instagramovém profilu www.instagram.com/hovnays na základě stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany Hovnays. Výhra v soutěži je spojená s aktivitou účastníka v dané soutěži. Soutěž se vyhlašuje prostřednictvím facebookového a instagramového profilu Hovnays.

II. Ochrana osobních údajů

1) Svou účastí v soutěži dává účastník Hovnays ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zejména se jedná o jméno, příjmení, adresu a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, pokud tak učiní před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 právo na vysvětlení, opravu, zablokování nebo může požadovat jejich doplnění, případně likvidaci.

2) Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Hovnays včetně zasílání obchodních sdělení a Hovnays může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 3 let od počátku soutěže.

III. Princip průběhu soutěže, vyhlášení a předání výher

1) Soutěž probíhá v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookovém a instagramovém profilu @hovnays.

2) Konkrétní výhry v soutěži a počet výherců bude jasně určen ve vyhlášení příslušné soutěže na na facebookovém profilu Hovnays.

3) Výherce bude informován o výhře na facebookovém profilu Hovnays nejpozději do 4 dne od ukončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 2 dne způsobem stanoveným v příspěvku s vyhlášením výherců, výhra propadá bez náhrady ve prospěch Hovnays.

4) Doprava do studia není ze strany Hovnays výherci hrazena.

5) Výherce nemá nárok na finanční či jakoukoli jinou náhradu výhry.

IV. Platnost a zveřejnění obecných pravidel soutěží

1) Tato obecná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách www.hovnays.cz

2) Pořadatel soutěže není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

3) Pořadatel soutěže není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jeho facebookového a instagramového profilu třetí osobou, nebo v případě zablokování jeho facebookového nebo instagramového profilu. V takových případech není pořadatel povinen hradit jakoukoliv škodu, která by vznikla v důsledku těchto okolností.

Tato pravidla jsou účinná od 31.3.2021.

Hovnays vespolek!

Ateliér Podolský

© Hovnays by Cyril Podolský

Ateliér Podolský